Om Nöjesekonomi

Nöjesekonomi grundades av Eva Bejerstål 1993

Nöjesekonomi grundades av Eva Bejerstål 1993 som tidigare arbetat på redovisningsbyrå och Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). Nöjesekonomi har specialiserat sig inom musikbranschen och vänder sig främst till kunder inom det området men även närliggande områden för företag som arbetar med skapande och kreativa yrken.

 

Vi eftersträvar hög kvalité och service med mottot att vi alltid kan bli bättre och mer effektiva. Vi vill inte bara vara bra utan bäst på vårt område.

 

Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå som är ansluten till vår branschorganisation FAR. Det betyder att vi blir granskade var sjätte år och håller en hög kvalité på arbete och dokumentation.

 

Vi utökar våra kunskaper löpande varje år så att vi håller oss uppdaterade på gällande lagar och regler för att kunna redovisa ett korrekt bokslut och vi kontrollerar löpande att rätt skatter betalas.

 

Vi har fast pris inklusive allt som fastställs efter några månaders bokföring och stäms av varje år.