Personal

Personalen jobbar självständigt med respektive företag men vi tar vid behov hjälp av varandra så att kunderna får bästa service och kunskap.

Eva Bejerstål VD

Auktoriserad redovisningskonsult

eva@nojesekonomi.se

Chanette Götz

Har jobbat på Nöjesekonomi sedan 2014 och har flerårig erfarenhet från andra redovisningsbyråer och har även drivit eget företag under ett antal år.

Auktoriserad redovisningskonsult

chanette@nojesekonomi.se

Joel Karlsson

Har jobbat på Nöjesekonomi sedan 2020 och förutom ekonomiutbildning på IHM är han även utbildad på Musikhögskolan och verksam som musiker..

Ekonomi- och redovisningskonsult

joel@nojesekonomi.se